Authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap gaat vooral over de mens die jij als leider wilt zijn. De persoonlijkheid van de leider is bepalend voor de resultaten die hij haalt. Een authentiek leider heeft verschillende kenmerken. Hij durft te luisteren naar eigen intuïtie en durft zijn mening te baseren op eigen waarneming. Hij komt niet geloofwaardig over maar is geloofwaardig.

Authentiek leiderschap vereist dat je weet wie je bent. Dit klinkt simpel maar zo eenvoudig is het niet. Ons zelfbeeld is maar al te vaak volledig extern bepaald. Authentieke leiders zorgen dat hun handelen gebaseerd is op oorspronkelijke overtuigingen en waarden. Authentiek leiderschap kun je leren. En Coeurage kan je daarbij helpen.

Inzet van paarden
Een paard beschikt over een bewezen, hoog ontwikkelde emotionele intelligentie. Een paard is intuïtief, natuurlijk en eerlijk. Het waarschuwt voor kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten. Wanneer we dat ontdekken en daarin geraakt worden, ontwikkelen we onze eigen intelligentie en intuïtie. Daardoor ontstaat weer groei. Paarden zijn authentieke leiders en daarom maakt Coeurage graag gebruik van paarden tijdens de trainingen. Het paard is vanuit zijn behoefte aan veiligheid altijd op zoek naar leiderschap en ordening. Alle paarden hebben volgens een bepaalde rangorde hun eigen plek. Je kunt dus stellen dat bij paarden leiderschap de kracht van de totale kudde dient. Een mooi voorbeeld van authentiek leiderschap.

Kwaliteiten
Bij authentiek leiderschap zijn een aantal kwaliteiten belangrijk. Het is belangrijk om deze kwaliteiten te ontwikkelen en toch dicht bij jezelf te blijven. Een van de kwaliteiten is dan ook bewustzijn. Je bewust zijn van je omgeving, jezelf en van de tijd. Je bent in staat jezelf te observeren door je aandacht naar binnen te richten. Een ander aandachtspunt in het verlengde daarvan is zelfkennis. Authentieke leiders zijn zelfontwikkelde mensen die zich bewust zijn van hun sterke punten maar zeker ook van hun zwakheden en emoties. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen, alleen dan toon je je ware zelf aan je medewerkers en omgeving. Het is daarnaast ook van belang om de eigen persoonlijke waarden goed te kennen. En deze vervolgens te vertalen naar gedrag, acties en gewoontes. En als laatste en misschien wel belangrijkste: heb een eerlijke, oprechte en respectvolle relatie met je medewerkers. Blijf investeren in deze relatie.

Contact
Wil je meer weten over authentiek leiderschap en hoe ik je daar bij kan helpen? Neem dan contact op met Coeurage. Ik vertel je graag meer over wat ik doe en wat de mogelijkheden zijn.