Samen werken

Vinden je teamleden het moeilijk om samen te werken? Is er onrust en stress in het team of worden kwaliteiten niet benut? En zorgt dit ervoor dat targets niet gehaald worden? Wil je betere teamprestaties en een team dat echt plezier heeft in zijn werk? Schakel dan Coeurage in om je te helpen. Samen vinden we de teamspirit terug zodat je organisatie kan excelleren in resultaat, plezier en geluk.

Paard als spiegel
Coeurage laat het team oefeningen doen met een paard volgens de principes die ook gelden in de paardenkudde. Het paard wordt als het ware ingezet als spiegel. We kijken naar de rangorde, binding, veiligheid, communicatie en het evenwicht in geven en nemen binnen het team. Hierdoor ontstaat een echte verbinding tussen de leden en ervaart de groep de kracht en het plezier van een team dat goed kan samen werken en dat goed functioneert.

Teamgeest
Een team is niet voor niets een team. Samen kun je meer. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat je je goed voelt in het team. Dat er vertrouwen is, collegialiteit en dat je elkaars normen en waarden goed kent. Door elkaar beter te leren kennen, voelen werknemers zich veiliger en zijn ze gemotiveerder om zich echt samen in te zetten voor het bedrijf. Soms is een team pas net samen of komen er belangrijke veranderingen aan. Om goed samen te werken is het belangrijk dat de teamleden goed met elkaar kunnen opschieten. Zij kunnen dan makkelijker met elkaar en met veranderingen omgaan. Want als werknemers zich niet fijn voelen op de werkvloer heeft dat ook consequenties voor hun stressniveau en verhoogt het de kans op een burnout. Goed samen werken is belangrijk en valt ook te leren.

Over Coeurage
Paulette van Hezik zit achter Coeurage. Zij heeft zich gespecialiseerd in het coachen van mensen en teams. Met haar lange ervaring begeleidt ze veel teams en professionals. Belangrijke thema’s zijn leiderschap en beter samenwerken. Hoe kun je gezamenlijk er het beste van maken? Paulette maakt graag gebruik van paarden omdat ze je een kijkje geven in je innerlijke wereld. Coeurage is gevestigd in de prachtig gerestaureerde hofstede de Terp in Rumpt. In de authentieke deel is een inspirerende trainingsruimte ingericht maar er wordt ook vaak buiten gewerkt. De locatie heeft een prachtig groen en landelijke karakter, met eigen weide, paarden en tuin.

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe een team goed kan samen werken of ben je benieuwd wat Coeurage voor je kan betekenen?