Werkwijze

Werkwijze

De complexe wereld van nu vraagt organisaties snel te kunnen reageren en te veranderen. Dat vraagt ander leiderschap en anders samenwerken. Er is leiderschap nodig die de kracht van de organisatie en het potentieel van de mensen met elkaar verbindt: Verbindend Leiderschap.

Het gaat aandacht voor de verbindingen intern en extern in de organisatie. Het begint met het kennen van het eigen talent en van elkaar. Hoeveel medewerkers werken echt vanuit hun talent en hoeveel vanuit moeite, macht?

Zonder heldere verbindingen komen belangrijke signalen niet door. De energie loopt weg en medewerkers raken uitgeput en gefrustreerd. Hoe helder zijn de verbindingen? Wat komt er tussen?

Helder omdat open verbindingen voorwaarde is om de ander echt te horen. In tegenstelling tot het ‘downloaden’, de vorm van luisteren waarbij je hoort wat je al kent en wat niet past binnen je referentiekader, verwerpt. Door met bewuste aandacht te willen luisteren, is er ruimte om het nieuwe waar te nemen en ontstaat er verbinding op een dieper niveau. De organisatie en de mens kan gevoed worden met nieuwe informatie, inspiratie en er kan co-creatie ontstaan.

Naast het kennen van het eigen talent en van de ander is een team krachtig als het verbonden is met zijn bestaansrecht ‘reason to be’ en waarbij doel en waarden een gedeeld ‘wij’ zijn. Als het potentieel van de mensen hiermee verbonden is, kan de organisatie excelleren in resultaat en plezier! Want de mens van nu wil meer dan een extrinsieke beloning en is op zoek naar ontwikkeling en betekenis in zijn werk! In ieder mens schuilt het verlangen om in zijn eigenheid herkend en erkend te worden. Doen wat het beste in onszelf naar boven haalt is aanstekelijk. Dit maakt het potentieel van alle mensen vrij, verbindt ons voorbij onszelf. We hebben impact, brengen betekenis, voor meer dan ons alleen. It’s magic

Leiderschap- en teamontwikkeling voor ambitieuze leiders en teams op weg naar gezond en betekenisvol succes. Geïnspireerd door de kracht van heldere en bewuste verbindingen.

Hoe doen we dat?

Anders dan anders.

Verbindend Leiderschap vraagt om ontwikkeling in bewustzijn en aandacht. Een inspirerende omgeving helpt het proces van ontdekken en ervaringsgericht leren. Daarom worden onze programma’s altijd op inspirerende en authentieke locaties gegeven. Veranderen begint bij bewust worden, anders ‘zien’. Want anders ‘zien’, maakt anders ‘denken’ mogelijk, en door anders te denken ontstaat er nieuw ‘gedrag’.  

In onze programma’s werken we o.a. met de moderne aanpak van Transformational Presence. Presence gaat over wat jij als mens meeneemt, wie je bent en wat je doet. Transformational Presence gaat over het niveau van bewustzijn. Het gaat over waar we op afgestemd zijn, door wat we ons laten leiden en wie we in essentie zijn. Dit bewustzijn brengt ons in contact met ons potentieel en groter bewustzijn, we gaan ervaren wat er kan ontstaan als we onze plek van aandacht verplaatsen. Door wat laat je je leiden, van waaruit neem je actie? Bewustzijn hierover maakt het verschil! Anders werken, ander leiderschap!

Intake en Teamscan

Tijdens de intake bespreken wij de vraag, deze is het vertrekpunt van het programma op maat. Vervolgens maken wij een scan door de spiegel van het paard te gebruiken. De objectieve spiegel van het paard laat ons zien hoe de deelnemer of team er op dat moment bijstaat t.a.v. de teamdynamiek, belangrijkste contactmomenten, talenten, waarden en overtuigingen, belemmerende patronen en de natuurlijke stijl van leidinggeven. Deze observaties worden aangevuld met een persoonlijk interview. Dit levert een scan op die op essentieniveau aangeeft wat er nodig is om tot de gewenste verandering te komen.

Programma

In het programma maken we de vertaalslag van essentie naar ontwikkeltraject. Hierin wordt de doelstelling en thema’s genoemd om de stap van bewustwording naar inzichten te maken en vervolgens toe te gaan passen in nieuw gedrag. Uiteraard is dit programma op maat.

Monitoren en evalueren

We blijven in contact. Ook na de coaching onderhouden we contact om te monitoren hoe het veranderproces gaat. We spreken samen af wat efficiënt en effectief is. Juist door die begeleiding maakt dat het nieuwe gedrag in de organisatie verankerd blijft. 

Spiegel van het paard

Wij hechten waarde om de spiegel van het paard in te zetten.

In de interactie met het paard krijgen we namelijk op een natuurlijke wijze feedback op het gedrag maar ook op de intentie van de deelnemer. Deze feedback is oordeelloos. Het paard dat zo sensibel is door zijn kudde-en prooidier bewustzijn, is in staat om datgene te spiegelen wat bij ons vergeten, gemaskeerd of onbewust is. Ons gedrag is slechts 5% bewust en is als het ware het zichtbare gedeelte van de ijsberg. De lagen onder het wateroppervlak bestaat uit overtuigingen, waarden, normen, ideeën, oordelen en belangen. Deze lagen sturen ons gedrag waar wij ons vaak niet bewust van zijn, deze onderstroom zegt vaak iets anders dan wij tonen, dit heet incongruent gedrag. Het is daarom dat het vergroten van invloed plaatsvindt op de onderste lagen om de gewenste gedragsverandering te realiseren.

Weten hoe je erbij staat is het begin van bewust worden, de eerste vereiste van waaruit beweging, verbinding en groei kan ontstaan. Om vervolgens het nieuwe gedrag te kunnen oefenen in een veilige ruimte maakt dat de deelnemer of het team werkelijk een sprong kan maken!

Heb je vragen over de mogelijkheden?

Neem dan contact met me op!